Giới thiệu cho bạn bè

Xe Quan Trắc Khí Tự Động

Chúng tôi đưa ra giải pháp trạm quan trắc chất lượng môi trường không khí xung quanh tự động, liên tục, quan trắc ô nhiễm trong không khí xung quanh: - Quan trắc ô nhiễm CO, NOx/NH3, O3 trong không khí bằng máy phân tích đo quang (NDIR, quang hóa hóa học, UV); - Quan trắc ô nhiễm các hợp chất hữu cơ bay hơi BTEX bằng máy sắc ký khí GC-FID; - Quan trắc ô nhiễm các hợp chất lưu huỳnh gây mùi hôi (TRS / H2S / Dimethyl Sulfur / Mercaptans /SO2…) bằng máy sắc ký khí; - Quan trắc ô nhiễm bụi hô hấp PM10, PM2.5, tổng bụi TSP bằng máy phân tích sử dụng công nghệ tán xạ ánh sáng; - Trạm quan trắc chất lượng không khí kết hợp quan trắc các thông số khí tượng, cung cấp dữ liệu phục vụ công tác phân tích báo cáo ô nhiễm… - Vận hành hoàn toàn tự động; - Thiết kế dạng module, lắp trên giá tiêu chuẩn 19”, dễ dàng nâng cấp hệ thống cũng như công tác vận hành và bảo trì hệ thống; - Hệ thống được trạm bị lắp đặt trên xe quan trắc di động
xe quan trac7