Ask a question

KCN Nội Bài3

Trạm Quan Trắc Nước Thải Tự Động

- Trạm quan trắc nước thải lưu động được chúng tôi thiết kế linh động để phù hợp với yêu cầu của chủ đầu tư. - Ngoài các thông số chủ đầu tư đã yêu cầu: pH, TSS, COD, NH4, độ màu, kim loại nặng (Hg, As, Cd, Pb, Zn, Cu, Mn, Fe, Cr, Ni), hệ thống có sẵn cổng chờ để có thể tích hợp thêm các module đo các chỉ tiêu khác như BOD, tổng nitơ, tổng photpho, phốt phat, Clo dư,… - Hệ thống khi đưa vào vận hành đảm bảo hoạt động đồng bộ, số liệu được ghi nhận với độ chính xác cao, dễ dàng truy xuất, vận hành đơn giản. - Thiết bị trong hệ thống là các thiết bị chuyên dụng cho việc quan trắc nước thải Các tính năng chính của hệ thống - Đo tự động, liên tục, đồng thời nhiều thông số - Lưu trữ dữ liệu tự động - Dễ dàng điều khiển - Hệ thống kết nối dạng modul nên dễ dàng tích hợp, mở rộng. - Báo động khi có thông số vượt ngưỡng - Lấy mẫu bảo quản mẫu tự động khi có thông số vượt ngưỡng - Cho phép kết nối và điều khiển từ xa với sự hỗ trợ của phần mềm và hệ truyền nhận dữ liệu