Đặt một câu hỏi

co2-emissions

Trạm quan trắc khí thải ống khói

Giải pháp quan trắc tự động, liên tục các chỉ tiêu chất lượng khí thải công nghiệp cho ống khói phân xương lò hơi của nhà máy, gồm các chỉ tiêu CO, O2, SO2, NOx, Bụi tổng, nhiệt độ và lưu lượng khí thải. Các thiết bị bao gồm: 1. Thiết bị quan trắc khí thải ống khói các chỉ tiêu CO, SO2, NOx, O2 Model: ZSU-5 Hãng: Fuji - Nhật Bản 2. Thiết bị đo bụi khí thải ống khói model: IMR200 Hãng: M&C TechGroup Gentics - Đức 3. Thiết bị đo lưu lượng và nhiệt độ khí thải ống khói Model: IMR 100 Hãng: M&C TechGroup Gentics - Đức