Đặt một câu hỏi

w9

Quan Trắc Ô Nhiễm Mùi

- Phân tích hơn 100 hợp chất Hữu cơ bay hơi (VOC, BTEX), hydrocarbon, các hợp chất của Sulfur… trong không khí bằng sắc ký khối phổ GC-MS hoàn toàn tự động - airmoSCAN XPERT được trang bị máy sinh khí và hệ thống hiệu chuẩn tự động đáp ứng tiêu chuẩn ISO 17025 đối với Benzene. - TRSMEDOR là hệ thống sắc ký khí cho ứng dụng phân tích và quan trắc các hợp chất của lưu huỳnh trong không khí gồm: H2S, các hợp chất Mercaptans, các hợp chất Sulfides. - Hệ thống Mũi điện tử Vigi-E-Nose gồm module TRS Medor tích hợp thêm đầu dò PID cho phép phân tích ô nhiễm mùi với độ nhạy cực cao tương đương độ nhạy khứu giác của người. Phân tích định lượng ô nhiễm mùi theo tiêu chuẩn quốc tế EN 13725