• +84 24 62815546
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Bạn đánh giá: 3 / 5

Ngôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực

Công ty TNHH Kính Nổi Việt Nam (VFG) : là một liên doanh giữa NSG Group Nhật Bản với Tổng Công ty Thuỷ tinh và Gốm Xây dựng Việt Nam cùng Toyota Tsusho Corporation của Nhật Bản. Là tiên phong trong việc sử dụng công nghệ nổi tiên tiến của Nhật Bản tại Việt Nam, VFG đã tin tưởng và chọn lựa Phan Lê làm đối tác cung cấp thiết bị quan trắc nước thải cho nhà máy của công ty.


Bạn đánh giá: 3 / 5

Ngôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực

Vào ngày 10/08/2009, sau khi bàn bạc và thống nhất, Công ty cổ phần Tư vấn công nghệ và thiết bị Phan Lê và Công ty TNHH Hưng Nghiệp Formosa Đồng Nai đã đi đến ký kết hợp đồng. Theo đó, Công ty Phan Lê sẽ thực hiện việc cung cấp thiết bị vật tư Hệ thống quan trắc khí thải ống khói tự động, với giá trị hợp đồng lên tới hơn 3 tỷ đồng.


Page 2 of 2

© 2020 Phanle. All Rights Reserved.